По време на финансова и икономическа криза, обикновено безработицата се вдига драстично, а в същото време много работодатели намаляват заплатите на своите служители. Потреблението пада – от там и печалбите на бизнеса. Как е правилно да постъпиш, за да се предпазиш от финансови затруднения?

Ще бъде наивно да смяташ, че кризата няма да те засегне по никакъв начин. Независимо дали си работодател или служител, със сигурност ще трябва да се съобразиш с икономическата обстановка.

Направи анализ на състоянието на финансите ти в момента.

За да вземеш правилните решения, е много важно да имаш обективна представа за проблема и ситуацията. Време е да седнеш и да направеш ясен разчет на финансите си. Колко и какви задължения имаш? Кои от тях можеш да си позволиш да изплатиш предсрочно? Можеш ли да отложиш или разсрочиш част от тях? Имаш ли авариен фонд? Можеш ли да заделиш спешно такъв и за какъв период от време би ти стигнал? Какви са шансовете да останеш без работа или доходите ти да намалеят драстично?

Отговорите на тези и много други въпроси ще разкрият истината за емоционалното ти състояние в момента.

Емоциите са важен фактор при вземането на финансови решения. Ето защо е важно да си наясно със своите най-големи страхове и надежди. Опитай се да бъдеш честен пред себе си, когато правиш списък на нещата, които те е страх да изгубиш. След като имаш яснота за всички потенциални загуби, от които те е страх, идва времето да предприемеш конкретните стъпки, за да се предпазиш от финансови затруднения.

Как да вземеш правилните финансови решения?

Вземането на правилни финансови решения е като решаването на математическа задача. Вече имаш пред себе си проблемите, на които търсиш отговор. Знаеш обективното състояние на финансите и знаеш най-големите си страхове. Как можеш да постъпиш, за да не се реализират? Кои разходи ще намалиш, за да си осигуриш по-голям авариен фонд и да избегнеш загуба на имущество? Кои свои знания и умения можеш да развиеш, за да запазиш работата си, или да потърсиш нова? Имаш ли възможност да предложиш продукт или услуга, които сега се търсят?

Както виждаш, можеш да направиш много, за да се предпазиш от финансови затруднения. Трябва само да действаш въз основа на факти, а не на емоции.