Извлеченията по кредитна карта са документ, съдържащ информация за движенията по картата за някакъв период от време. Обикновено финансовите компании генерират и изпращат извлечения всеки месец. Не е рядко срещано обаче и потребителите изобщо да не получават месечни отчети за кредитните си карти. В такива ситуации е добре клиентът сам да настоява да получава тази информация, дори и да се наложи да плаща за отчетите.

За щастие, притежателите на кредитна карта AXI получават месечни извлечения безплатно и регулярно – на всяко първо число на месеца. В тях клиентите ни откриват информация за кредитния си лимит, за разполагаемата сума по картата, за всички извършени трансакции през отчетния период, както и за наличните задължения и срока за тяхното плащане. Всички издадени месечни извлечения се запазват в персоналния клиентски профил на всеки картодържател на кредитна карта AXI и са на разположение за бъдещи справки.

Освен това, ако притежателите на кредитна карта AXI са активирали персонален клиентски профил и са регистрирали своята карта в него, могат да филтрират информация за извършените плащания или погасявания за произволен период от време. По този начин, те могат да правят справки и анализ на трансакциите си за произволен период - в зависимост от собствените им нужди и специфични финансови обстоятелства.

Защо е важно да получаваш и следиш извлеченията по кредитната си карта?

Важно е да получаваш и следиш месечните извлечения по кредитната си карта, защото така можеш да управляваш по-добре личните си финанси. В тях ясно и обективно можеш да проследиш за какво, кога и как харчиш най-много. Използвай тази информация, за да редуцираш ненужните разходи и да пестиш.