Винаги, когато сключваш договор за кредит е важно да си прочел и да си наясно с условията по него. Единствено така можеш да си сигурен, че ще ползваш правилно въпросния кредитен продукт и няма да рискуваш добрия си кредитен рейтинг за неспазване на някое от условията.

Това се отнася и за кредитните карти, разбира се. Когато сключваш договор за кредитна карта, увери се че си прочел договорът си и си наясно:

  • Какъв е кредитния лимит по кредитната ти карта - така ще знаеш с каква сума разполагаш и няма да попаднеш в неудобна ситуация, опитвайки да извършиш плащане с недостатъчна наличност. Много е важно да се стараеш да ползваш кредитната си карта като средство за спешни и извънредни разходи и да не харчиш целия си кредитен лимит наведнъж.
  • Каква е лихвата по твоята кредитна карта - кредитната карта, въпреки всички свои специфики, на практика е кредит - т.е. плащаш определена лихва, за да използваш сумата, за която си одобрен. Преди да сключих договор, важно е да си се запознал с лихвените условия, за да не оставаш неприятно изненадан в последствие.
  • Кога е датата на падеж на задълженията - важно е да обслужваш редовно своята кредитна карта - това означава да си наясно с датата си на падеж и да не пропускаш да плащаш поне минималната си дължима сума. Добър съвет при ползване на кредитна карта е да погасяваш цялото си задължение всеки месец, а после - при нужда, да разполагаш пак с целия си кредитен лимит.
  • Има ли годишна такса, или такса за обслужване на картата - кредитните карти са много различни по отношение на конкретните си условия. Убеди се, че си наясно дали дължиш нещо за управление и обслужване на картата.
  • Какви биха били наказателните лихви, ако не погасяваш задълженията си - ако не спазваш датата си на падеж и пропускаш плащания, финансовата институция ще ти наложи наказателни такси и лихви. Запознай се с тях още преди да подпишеш договор.
  • Има ли гратисен период на плащанията или период с отложено плащане - при кредитните карти е специфично, че може ползването на определени средства в даден период да е абсолютно безплатно за теб, а може и дадено задължение да бъде изискуемо чак след месец или дори 45 дни.

Ако познаваш добре условията по кредитната си карта, можеш да си сигурен, че ще обслужваш кредита си правилно и няма да бъдеш неизряден длъжник. Ще си наясно и с последствията, ако не спазваш разпоредбите на договора си. Доброто познаване на условията по кредита ти ще ти позволи да се възползваш максимално от всички предимства на кредитната си карта. По този начин тя ще бъде възпожно най-изгодна за теб.