Има няколко изисквания, за да кандидатстваш за кредитна карта AXI:

  • да имаш навършени 21 години
  • добра кредитна история
  • трудов договор
  • минимален осигурителен доход 600 лева.

За да кандидатстваш за кредитна карта AXI трябва да имаш и валиден документ за самоличност и той следва да бъде в теб в момента на кандидатстването. По данните от нея ще проверим дали отговаряш на едно от нашите изисквания - да си на поне 21 години. Макар кредитна карта AXI да е едно добро решение за натрупване на кредитна история, такова решение трябва да се взима в етап на зрялост. Възрастта не е гаранция, но е предпоставка, че лицето е способно да взима разумни финансови решения. На много места по света се счита, че на 21 години започва така наречената "ранна зряла възраст".

Как проверяваме дали са изпълнени останалите изисквания за кандидатите за кредитна карта AXI?

Доброто кредитно минало на лицето проверяваме в ЦКР. Централният кредитен регистър на БНБ пази информация за редовността на плащанията по кредити от лицата за последните 5 години. За да кандидатстваш за кредитна карта AXI не трябва да имаш закъснения по плащания в ЦКР. В случай, че имаш такива, те ще са отразени в регистъра и ще се отразят на оценката на кредитоспособността, която ще ти направим.

Проверка на изисквания за Трудов договор и минимален доход.

Във връзка с изискването за Трудов договор, правим проверка на доходите и осигуровките ти в Националната агенция за приходите (НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ). Според данните ти за осигуровки и доходи в тези 2 институции ще преценим и дали отговаряш на последното изискване - да имаш минимален осигурителен доход от 600 лв. 

Какви документи трябва да представиш, за да докажеш, че отговаряш на нашите изисквания?

При одобрение за кредитна карта AXI, наш служител ще се свърже с теб да уточните удобен ден и час за посещение от куриер. Куриерът ще ти донесе необходимите документи за подпис, а от теб ще поискаме 1 екземляр - за нас, както и копие на документа ти за самоличност обратно. След активиране на твоята AXI Card ще бъдеш уведомен чрез SMS.