Отказ - какви могат да са причините да ми бъде отказана карта AXI?

Цялата процедура по кандидатстване е описана тук: https://axi-card.bg/help/kandidatstvane/kreditna-karta-axi-kandidatstvane.  Все пак, им процент хора, които получават отказ за издаване на кредитна карта AXI. Причината при всички случаи е неотговаряне на някое от изискванията към кандидатите:

  • да имаш навършени 21 години
  • да имаш добра кредитна история
  • да си нает по трудов договор
  • да имаш минимален осигурителен доход 600 лева.

Решението за отпускане на кредита или за отказ се взема за всеки конкретен случай от "Аксес Файнанс" АД. Решението се взима автоматизирано след оценка на кредитоспособността ти. Оценката се генерира от нашата скоринг система, която взима предвид предоставената от теб информация и извършените справки в съответните бази за оценка.

Защо има изискване за навършени 21 години?

Въпреки, че според българското законодателство гражданите стават пълнолетни на 18 години, ние сме преценили, че 21 е възрастта, която бележи началото на така наречената "ранна зрялост". Да, на практика на 18 всеки български гражданин може да понася всички правни последици от свои противозаконни прояви, в това число нарушаване на договор. Но идеята на карта AXI е да предостави гъвкаво финансово решение за отговорните, икономически заети хора. За да притежаваш кредитна карта е нужно да притежаваш знания, опит и зрялост, каквито според нас се натрупват след 21 години.

Ще получа ли отказ, ако имам лоша кредитна история?

Да. Кредитна карта AXI не е предвидена за клиенти с висока степен на риск, каквито биха били регистрираните неизрядни платци в Централния кредитен регистър на БНБ. Ако сте регистриран като неизряден длъжник в ЦКР, тази информация може да остане там в продължение на 5 години. Може би трябва да помислите за по-високорискови кредитни продукти, с които да подобрите кредитната си история като изряден длъжник и след това да кандидатствате за кредитна карта AXI.

Трябва ли да съм нает по трудов договор? 

Да. При това сумата, на която трябва да си нает е минимум 600 лева (бруто) . Ние няма да изискаме сами Трудов договор в процеса на кандидатстване за карта AXI. Справките, които правим в НАП и НОИ показват размера на внесените от теб осигуровки. По тях ще разберем дали отговаряш на изискванията за Трудов договор и минимален доход.

Мога ли да кандидатствам отново след отказ?

Да. След като минат 3 месеца от получения отказ за издаване на кредитна карта AXI, ще имаш право отново да кандидатстваш. В случай, че някои от обстоятелствата от предишното ти кандидатстване са се променили, напълно вероаятно е да получиш одобрение при следващо кандидатстване