Предметът на дейност на Аксес Файнанс АД е предоставяне на парични заеми със собствени средства съгласно Закона за кредитните институции, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

„Аксес Файнанс“ АД е универсален правоприемник на създадената през 2013 г. небанкова финансова институция "Аксес Файнанс" ООД, ЕИК 202806978, вписана в регистъра при БНБ под № BGR00465.

Дружетсвото стартира дейността си с ясната мисия да бъде измерима алтернатива на банките. Стараем се ежедневно да доставяме висока достъпност до финансови услуги и перфектно персонално обслужване на клиентите си. Вярваме, че вярната посока за всяка една компания е да се ангажира с истинските нужди и потребностите на клиентите си, като ги превърне в основен свой приоритет. Модерното и иновативно обслужване на кредитни продукти за нас е абсолютна цел и стремеж. Доволни сме, когато услугите ни са високо оценени от клиентите ни и се стараем винаги да оправдаваме доверието, което ни гласуват.

В Дружеството в България работят над 180 служители, които обслужват над 110 000 активни картодържатели. Като работодател, се стараем да насърчаваме талантливите служители с различни професиолни стимули.

Компанията предлага на Българския пазар няколко финансови продукта. Опитахме се да създадем портфолио, което се допълва, за да отговорим на нуждите на максимално много потенциални клиенти.

През 2016 г. компанията излезе на международния пазар. За момента успешно управлява кредитни продукти в Румъния и Полша. Предстоят и други международни дестинация, като водещият бранд извън пределите на България е карта AXI.

Надзорният орган, който осъществява контрол върху дейността на Аксес Файнанс АД е Българската народна банка. Можеш да се свържеш с БНБ на адрес: гр. София 1000, пл. "Княз Александър І" №1.

Централният офис на Аксес Файнанс АД се намира в гр. София, ул. Балша №1, ет. 2.