Можеш да поискаш прекратяване на договора за твоята кредитна карта AXI по всяко време. Има различни причини и начини това да се случи, но общото е, че винаги е безплатно за теб.

Имаш право на отказ от договора в рамките на 14-дневен срок от подписването. Съгласно потребителските ти права, имаш право да се откажеш от всеки договор за потребителски заем, който подписваш в рамките на 14 дни, без това да има някакви последици за теб. Ако в посочения двуседмичен срок си използвал някаква част от кредитния си лимит, трябва да я възстановиш, заедно с начислената лихва за този период на ползване.

Можеш да поискаш прекратяване на договора по всяко време на твоя договор след 14 дневния период от подписването. Можеш да заявиш прекратяване на своя договор и няма да дължиш неустойки. В случай че желаеш да прекратиш договора предсрочно или едностранно, е необходимо да заплатиш общото ти задължение по кредитна карта AXI и да подадеш молба за закриване на кредитната карта. Молбата следва да изпратиш на следния адрес: гр. София, ул.Балша 1, ет.2 или на help@axi-card.bg. След получаване на пълното плащане по твоя договор и молбата за закриване на картата, ние ще предприемем всички необходими действия по закриване на картата и договорът ще бъде прекратен.

Във всеки случай, не забравяй, че кредитна карта AXI има годишна такса обслужване и независимо дали си ползвал част или целия си кредитен лимит, трябва да платиш начислената сума за годишно обслужване. Съгласно тарифата на кредитна карта AXI, таксата за годишно обслужване е в размер на 34 (тридесет и четири) лева.