SMS известяване е безплатна услуга за теб, която получаваш, като притежател на кредитна карта AXI. Ние ще изпращаме известие на мобилния телефон, посочен от теб в договора ти за кредит при всяка направена от теб трансакция. Известието ще съдържа информация за извършеното действие с кредитната карта, независимо дали теглиш, плащаш или погасяваш.

Получаването на информация за всички движения по картата ти с SMS е напълно безплатно. Чрез SMS известяване можеш да реагираш светкавично на трансакции, които не припознаваш като направени от теб. Разбира се, може и да деактивираш тази безплатна за теб услуга като се обадиш на 0700 20 424.Получавайки информация веднага, можеш да влезеш в потребителския си профил и да блокираш всички движения по картата си.

В подобна ситуация веднага се свържи  със служител от нашия отдел за комуникация с клиенти. Можеш да се свържеш с нас както чрез съобщение в платформата на потребителския ти профил, така и на тел: 0700 20 424 или на email: help@axi-card.bg

Освен информация за трансакции, извършени с твоята карта AXI,  чрез SMS известяване те информираме и за предстоящи вноски по задължения към кредитната ти карта. Това би ти спестило лихви за просрочие при пропускане на датата на падеж.

Предоставянето на различни полезни съобщения чрез SMS е модерен и отговорен начин да придадем добавена стойност към услугата, която предлагаме на клиентите си. Въпреки, че би могъл да заявиш спирането на твоето SMS известяване, добре обмисли решението си. Ако все пак си решил, можеш да деактивираш SMS известяването като заявиш желанието си писмено. В такъв случай обаче имай предвид, че ще се считаш за надлежно уведомен за всяка извършена трансакция с твоята кредитна карта AXI от момента на отразяването й в клиентската ти страница в меню „Вход за клиенти" на интернет адрес www.axi-card.bg.

Не забравяй, че трябва да поддържаш мобилния номер, посочен в твоя договор за кредит, активен. В случай на промяна, преустановяване на ползването или каквото и да било спиране на този номер, трябва да ни уведомиш.