Ще фигурирам ли като неизряден длъжник, ако имам просрочия?

Да. По закон сме длъжни да подадем информация към Централен кредитен регистър на БНБ. Регистърът най-общо представлява база с информация за всички лица с кредити към всички банкови и небанкови институции в България.

В справката може да стане ясно изряден ли е всеки един длъжник по задълженията си или не. Информация към регистъра е задължително да се подава регулярно - ежемесечно. Задължението е на кредиторите, предоставили кредитните продукти.

Информацията в Централен кредитен регистър се съхранява за период от 5 години след приключване на съответния договор за кредит. Това е неприятна новина за неизрядните длъжници, защото регистърът е инструмент, който всички финанови институции използват за оценка на кредитоспособността на кандидатите за кредитиране.

Казано по-просто - ако фигурираш като неизряден длъжник в регистъра и искаш да кандидатстваш за друг кредит - какъвто и да е, най-вероятно няма да бъдеш одобрен. За финансовите институции, ти попадаш в графа с високорискови клиенти, каквито малко дружества биха кредитирали.

От друга страна, липсата на каквато и да е информация за кандидат за кредит в Централен кредитен регистър също може да бъде проблем. Много банки отказват да дават кредити на лица без кредитно минало. Добре е да се погрижиш достатъчно рано за твоята добра кредитна история в Централния кредитен регистър към Българската Народна Банка.

Кредитна карта AXI е идеално средство да започнеш да градиш своята добра кредитна история в ЦКР. Стига да имаш навършени 21 години и да работиш на Трудов договор за поне 600 лева, имаш всички шансове да бъдеш одобрен за карта AXI. Ако си изряден в плащането и ползването на своята кредитна карта, ние ще подаваме информация в Централен кредитен регистър, че си изряден длъжник. Така след време, когато имаш нужда от по-голям кредит - например жилищен или ипотечен, ще фигурираш в регистъра с добра кредитна история и вероятно ще бъдеш одобрен.