Кредитна карта AXI е международна револвираща безконтактна кредитна карта MasterCard с кредитен лимит до 3 000 лв. Безконтактната кредитна карта AXI ти позволява да теглиш пари в брой и притежава функциите на традиционната пластика, с тази разлика, че плащания могат да се реализират само с доближаване до четящото устройство. Tова я прави по-сигурна от обикновените пластики в определени ситуации.

От една страна, безконтактните кредитни карти имат сравнително нисък лимит на плащания без изискване за ПИН код. Това предотвратява злоупотреби при опити за източване с фалшиви безконтактни плащания докато се движиш по улицата, например.

От друга страна, безконтактните карти са снабдени със системи за криптиране на връзката межу картата и постерминала. Така не би станал жертва на кражба на данните от картата ти.

Освен, че е безконтактна, кредитна карта AXI е и международна - т.е. с нея можеш да пътуваш и плащаш в чужбина. Можеш и да теглиш пари на устройства извън България.

Едно от най-важните преимущества на кредитна карта AXI е нейната 24/7 поддръжка, гарантирана чрез създаване на индивидуален потребителски профил за всеки един клиент. Това е услуга, която получаваш безплатно с твоята кредитна карта AXI. В потребителския си профил имаш възможност да проследяваш всички трансакции по картата за посочен от теб период. Можеш също да блокираш определен тип операции, които да извършваш с картата - временно или за постоянно. Възстановяването им няма да ти коства такса. Това е просто още една възможност да повишим сигурността на твоята кредитна карта.

Пак от съображения за сигурност, ние ти предоставяме безплатно SMS известяване за всяка извършена трансакция по картата ти. Така би могъл навреме да реагираш при опити за злоупотреби и да блокираш трансакциите с картата. В случай на каквито и да е притеснения за сигурността на твоята кредитна карта AXI, незабавно влез в потребителския си профил и деактивирай всички видове операции, които могат да се извършват с картата ти. Свържи се с нашия отдел за обслужване.