Защитата на твоите потребителски права е гарантирана от закона. Винаги сме готови да съдействаме на нашите клиенти в случай на необходимост от извънсъдебно решаване на възникнал спор.

Винаги, когато имаш нужда от повече информация, или имаш въпроси, свързани с Договора ти за кредит AXI Card, може да се свържеш с нас на e-mail: help@axi-card.bg или телефон: 0700 20 424. Обаждането е без допълнително оскъпяване, съобразно цената на тарифния ти план. Ние ще ти съдействаме.

В случай, че подадеш жалба във връзка с Договора ти за потребителски кредит AXI Card, ние ще те осведомим писмено за направената проверка и предприетите мерки в рамките на 30 (тридесет) дни от получаване на жалбата ти. Жалба може да подадеш в писмен и/ или устен вид по един от следните начини:

  • на адреса на дружеството: гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2
  • чрез формата за контакт на интернет адреса на Дружеството: www.axi-card.bg/kontakti
  • на e-mail: help@axi-card.bg.

Като потребител имаш право да сезираш Комисията за защита на потребителите, както и органите за алтернативно решаване на потребителски спорове или помирителните комисии, предвидени съответно в чл. 181а – 181ц и чл.182 - 185 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси.

Адрес на КЗП - гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5, телефон 0700 111 22, е-mail: info@kzp.bg, website: www.kzp.bg.

България, като част от Европейския съюз (ЕС), предоставя възможност за извънсъдебно алтернативно решаване на спорове посредством помирителни комисии.  Връзка към интернет страницата на Европейската комисия с консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на ЕС: www.webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Като потребител, ти имаш възможност да ползваш и Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / www.ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с предоставяне на услуги от разстояние.