Кредитен лимит се определя на база на система за оценяване на кредитоспособността ти и твоите месечни доходи. Така наречената скоринг система е абсолютно автоматизирана и обективна във взимането на решения за определяне на кредитен лимит.

Какъв е механизмът, по който определяме кредитния лимит на кандидатстващите за кредитна карта AXI? Когато се получи заявка за кандидатстване за кредитна карта AXI, наш служител се свързва с кредитоискателя, за да попълнят заедно анкетна карта в споменатата вече скоринг система. Данните, които се изисква следва да отговорят дали лицето покрива всички изисквания за притежаване на кредитна карта AXI. За да имаш карта AXI, трябва да си на поне 21 години, да имаш Трудов договор и да си нает за минимум 600 лева. Трябва също така да нямаш лошо кредитно минало в Централния кредитен регистър.

Дали отговаряш на изискванията, ние ще разберем като направим съответните проверки в ЦКР, НАП и НОИ. Резултатите от тези проверки също са част от фактите, чрез които се извършва калкулацията на скоринг системата.

Ако някоя от проверките покаже, че си дал неверни данни за попълването на анкетната карта, най-вероятно ще получиш отказ. 

След като бъде попълнена и проверена анкетната карта за кандидата в автоматизираната ни система за оценка, тя генерира подходящ размер кредитен лимит на база доходите и възрастта на лицето.

Минималният кредитен лимит по кредитна карта AXI e 600 лева, а максималният - 3000 лева.

Дори и поървоначално да бъдеш одобрен за по-нисък кредитен лимит, след 3 месеца можеш да кандидатстваш за увеличение. Ако си бил изряден длъжник през посочения период, вероятно системата ще генерира положителен отговор за увеличение на лимита ти. 

Ако ти е била отказана кредитна карта AXI, също би могъл да кандидатстваш отново след 3 месеца. За да очакваш различен отговор обаче, трябва да си променил финансовите обстоятелства, които са предизвикали отказ при предишното ти кандидатстване.