Има такса за теглене на пари от банкомат (АТМ устройство) в България и ЕС. Таксата, която дължиш за теглене на суми в брой от АТМ устройство в България и ЕС е 1.50лв. + 3 % от изтеглената сума.

Например, ако си изтеглил 100 лева от банкомат (АТМ устройство) в България или страна от ЕС, ще платиш еднократна такса от сбора на 1,5 лева и 3% от 100 лева = 3 лева. Т.е. таксата за теглене от банкомат в този случай би била 4,5 лева.

В случай, че теглиш от АТМ устройство в страна извън Европейски съюз, точният размер на дължимата такса за теглене е 5 лева.

Ако пътуваш до Гърция, която е страна-член на Европейския съюз, и решеш да изтеглиш 100 лева, ще трябва  да платиш такса 1,5 лева + 3% от 100 лева  - т.е. тегленето ще ти струва 4,5 лева.

Ако пътуваш до Сърбия и решиш да изтеглиш пари с твоята карта AXI, таксата за операцията ще е в размер на 5 лева. Или за същата сума от 100 лева задължението ти по картата ще е 105 лева.

Навсякъде в чужбина, независимо дали в страни във или извън европейската икономическа общност, няма такса при отказана трансакция от АТМ устройство или ПОС терминал. Няма и такса за проверка на баланса по сметката ти.

Всички такси за всички видове операции, които можеш да извършваш с кредитна карта AXI  са подробно, пълно и ясно разписани в  ТАРИФА за дължимите такси за Кобрандирана платежна карта AXI. Можеш да откриеш документа на нашия сайт.

В случай на някакви, каквито и да е въпроси, възникнали във връзка с начислени такси за теглене на пари от твоята кредитна карта AXI можеш да се обръщаш към екипа ни на телефон 0700 20 424 или на email: help@axi-card.bg.