ТАРИФА

за дължимите такси по платежна карта AXI Card с издател Изи Пеймънт Сървисиз ООД

 Картодържател
Кредитен лимитбез такса
Такса годишно обслужване на платежна карта34 BGN
Издаване на картабез такса
Преиздаване на картабез такса
Плащане при търговец в Българиябез такса
Плащане при търговец в чужбинабез такса
Такса за теглене пари в брой на АТМ в България1.50 BGN + 3%
Такса за теглене пари в брой на АТМ в страни от ЕИО*1.50 BGN + 3%
Такса за теглене пари в брой на АТМ в страни извън ЕИО*5 BGN
Такса за теглене пари в брой на чужд ПОС терминал в България1 %
Такса за теглене пари в брой на чужд ПОС терминал в страни от ЕИО*1 %
Такса за теглене пари в брой на чужд ПОС терминал в страни извън ЕИО*1 % + 6 BGN
Такса за неоснователно оспорена транзакция25 BGN
Промяна на ПИН-код в страни от ЕИО*без такса
Промяна на ПИН-код в страни извън ЕИО*без такса
Проверка на баланс на АТМ в страни от ЕИО*без такса
Проверка на баланс на АТМ в страни извън ЕИО*без такса
Отказана транзакция на АТМ в страни от ЕИО*без такса
Отказана транзакция на АТМ в страни извън ЕИО*без такса
Други операции АТМбез такса
Допълнителни услуги 
Преиздаване на карта /по искане на клиента/без такса
Такса за блокиране на картабез такса
Такса за деблокиране на картабез такса
Такса за известяване чрез e-mailбез такса
Промяна на параметри по картибез такса
Подробно извлечение всеки месецбез такса
Справки в Интернетбез такса
Стандартни лимити по трансакциидневен/седмичен
Теглене на пари в брой в България и чужбина3000/5000 BGN
Покупка на ПОС в България и в чужбина5000/7000 BGN
Общ лимит за транзакции5000/7000 BGN

*ЕИО - Европейска икономическа общност

 

 

ТАРИФА

за дължимите такси за Кобрандирана платежна карта Axi/Access Finance/iCard/MasterCard

 Картодържател
Кредитен лимитбез такса
Такса годишно обслужване Кобрандирани карти34 BGN
Издаване на картабез такса
Преиздаване на картабез такса
Плащане при търговец в Българиябез такса
Плащане при търговец в чужбинабез такса
Плащане на комунални услуги през уебсайта на iCARDбез такса
Такса за теглене пари в брой на АТМ в България1.50 BGN +3%
Такса за теглене пари в брой на АТМ в страни от ЕС1.50 BGN +3%
Такса за теглене пари в брой на АТМ в страни извън ЕС5 BGN
Такса за теглене пари в брой на ПОС терминал в България1%
Такса за теглене пари в брой на ПОС терминал в страни от ЕС*1%
Такса за теглене пари в брой на ПОС терминал в страни извън ЕС*1% + 6 BGN
Такса за неоснователно оспорена трансакция25 BGN
Промяна на ПИН-код в страни от ЕИО**без такса
Промяна на ПИН-код в страни извън ЕИО**без такса
Проверка на баланс на АТМ в страни от ЕИО**без такса
Проверка на баланс на АТМ в страни извън ЕИО**без такса
Отказана трансакция на АТМ в страни от ЕИО**без такса
Отказана трансакция на АТМ в страни извън ЕИО**без такса
Други операции АТМбез такса
Допълнителни услуги 
Преиздаване на карта (по искане на клиента)без такса
Такса за блокиране на картабез такса
Такса за деблокиране на картабез такса
Такса за известяване чрез e-mailбез такса
Промяна на параметри по картибез такса
Подробно извлечение всеки месецбез такса
Справки в Интернетбез такса
Стандартни лимити по трансакциидневен/седмичен
Теглене на пари в брой в България и чужбина1000/3000 BGN
Покупка на ПОС в България и в чужбина4000/7000 BGN
Общ лимит за трансакции4000/7000 BGN

* ЕС - Европейски съюз 
**ЕИО - Европейска икономическа общност