Правила за ползване на сайта

 

Този уеб сайт е собственост на Аксес Файнанс АД и е създаден с общоинформационна цел. Достъпът е напълно безплатен.
Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с Условията за ползване. В противен случай е необходимо незабавно да преустановите сесията.
Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони по отношение на достъпа и използването му. Използвайки този уеб сайт, Вие ни давате съгласието си да ползваме предоставените от Вас информация и лични данни в съответствие с нашата Декларация за конфиденциалност и Оповестяване на Бисквитки.


Авторско право
Поместените в този уеб сайт информационни материали, фотографски и други изображения, както и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Същите могат да бъдат използвани свободно само в случаите и за целите, предвидени в закона, при условие, че не затрудняват нормалното функциониране на сайта и не увреждат законните интереси на Аксес Файнанс АД.
AXI Card и логото на AXI, които се публикуват в този уеб сайт, са търговски марки или регистрирани търговски марки. Освен в случаите, изрично предвидени в тези Условия за ползване, Вие нямате право да използвате на горепосочените търговски марки, нито поотделно, нито в комбинация с други думи или елементи на дизайна.
За да поискате писмено съгласие за използване на търговските марки на Аксес Файнанс АД използвайте формата за Контакт с нас.


Ограничения на отговорността и свързани Интернет страници
Този уеб сайт цели да осигури облекчен достъп на клиентите на Аксес Файнанс АД до информация, свързана с предлаганите услуги и условията за тяхното ползване. Нашата цел е да осигурим пълнота и актуалност на поместените данни. Въпреки това, при използването на сайта, следва да имате предвид, че е възможно предоставената информация:

  • да не бъде изчерпателна и точна;
  • да не представлява правен, инвестиционен и прочее съвет или препоръка.

В случай, че се нуждаете от такъв, следва да потърсите мнението на компетентен специалист в съответната област; съдържа препращания към други сайтове, които Аксес Файнанс АД не контролира по никакъв начин и съответно не носи отговорност за верността на поместените в тях данни.

Дружеството не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна информация, поместена в сайта или в някой от сайтовете, към които той препраща или неправилното възприемане на поместената информация като препоръка за извършване на инвестиция, правен съвет и прочее.
Аксес Файнанс АД се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването на сайта. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност, в случай, че достъпът до информацията и нейното използване са затруднени от несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други.
Аксес Файнанс АД си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време. Аксес Файнанс АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уеб сайт.