Нова минимална работна заплата от 1 януари. Какво още трябва да знаеш за Бюджет 2020 г.

През 2020 г. се планира да бъдат разпределени 46.8 млрд. лв., или 36.9% от прогнозния БВП. Както и през тази година, за 2020 г. се планира основният акцент да е ръстът на доходите.

Минималната работна заплата през 2020 г. ще стане 610 лв.

Увеличението на минималната работна заплата е с 8,9% - от 560 лв. на 610 лв. Следователно минималната часова работна заплата ще бъде 3,66 лв. от 1 януари 2020 година.

Мярката има за цел да стимулира активността на пазара на работната сила, да допринесе за нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на заетите лица и да намали неравенството в доходите и бедността. Разбира се, очаква се и да се повиши покупателната способност на потребителите.

Предлаганият размер на минималната работна заплата от 610 лв. от 1 януари 2020 г. е съобразен с обективната икономическа и социална реалност, включваща устойчивата положителна динамика на брутния вътрешен продукт.

За 2020 г. се предвижда и увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на заетите в бюджетния сектор по трудови и служебни правоотношения с 10%. Планира се и запазване устойчивостта в съотношението минимална работна заплата - средна работна заплата.

Разходите за персонал за около 400 хил. души, заети в бюджетната сфера, ще надвишат 10.7 млрд. лв., което е малко над планираните пари за пенсии догодина (10.6 млрд. лв.). Възнагражденията на учители и педагогически специалисти пък ще нараснат с още 17% (или около 360 млн. лв.)

Част от политиката по доходите, размерът на минималната работна заплата - 610 лв. от 1 януари 2020 г., е съобразен със Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.

От 1 януари 2021 г. се планира минималната заплата да се вдигне на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази и през 2022 г.

Минимален осигурителен праг

Равнищата на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии от 2019 г. се запазват. Като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под размера на минималната работна заплата за 2020 г.

Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се запазва в размер на 3 000 лева.

Месечни помощи

Месечните помощи за отглеждане на дете за семействата, които имат право на това, остават по 40 лева за едно дете, 90 лева - за две и 135 лева за три деца.

В сектор „Образование“ се предвиждат допълнителни средства. Ще продължи реализацията на мерките, които целят подобряване на социалния статус на учителите, като за целта ще бъдат предоставяни ежегодно допълнителни средства в размер на 360 млн. лв.

Интересно е, че за първи път от години насам бюджетът за 2020 година е планиран да бъде балансиран. Това означава да е без дефицит или излишък. Планирано е да се съберат и да се изхарчат по 46,826 млрд. лева.

В бюджета за следващата година ще бъде заложено ново 10-процентно увеличение на възнагражденията на военнослужещите.

С колко се вдигат пенсиите от следващата година?

По отношение на пенсиите се предвижда от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., да се увеличават с 6,7 % (процент, определен по т.нар. „швейцарско правило” на чл. 100 от КСО).

Минималната пенсия ще нарасне - от 220 лв. на 234 лв. Друга важна промяна, с която трябва да сме запознати всички е, че се увеличава с два месеца необходимата възраст и осигурителен стаж за придобиване на право на пенсия.

Какви други промени ни очакват?

За поредна година ще се планира вдигане на осигурителния праг за тютюнопроизводители и земеделски стопани от 400 лв. на 610 лв.

Относно лихвите - прогнозите са, че до средата на 2020 г. лихвите по кредитите няма да се повишат.

Бюджетът на здравната каса ще се увеличи с около 400 млн. лева.

Ще се увеличи и държавната субсидия за подпомагане на общините от 4-та и 5-та категория за подобряване състоянието на социалната и техническата инфраструктура.

Как да се разплащаш с модерно и удобно кредитно средство и през следващата година, разбери като кандидатстваш за кредитна карта AXI Card.